برای دریافت کالا لطفا شماره موبایل خود را به صورت 09141234567 وارد نمایید و کلید تائید را فشار دهید.وضعیت آگهی: تأیید شده
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
شهر/روستا : شهر اصفهان
محله : درواژه تهران
شماره تلفن همراه : -----091380
نام کالا : گلیم فرش-دیوار مهربانی
گروه کالا : سایر موارد
میزان استفاده از کالا: در حد نو