کالاهایی که در قسمت نیاز داری بردار جست و جو شده و در سایت موجود نبوده بعد از تائید مدیران سایت به صورت خودکار به این قسمت اضافه میشه